נראה לי שנופר תועמד להדחה השבוע וחשוב להשאירה

נראה לי שנופר תועמד להדחה השבוע וחשוב להשאירה

בשביל ג'קי שחוזר... חוצ"מ שבאופן אישי אני מעדיפה לראות בחוץ במיידי את ליאם ופרידה
 
למעלה