נצלש תמונות של תחנת עפולה ואזהרה על תחנת בית

מצב
הנושא נעול.
מצב
הנושא נעול.
למעלה