נפרסטק עוד משפחת פרזיטים בחבד

ניצלו יחד עם גורליק ואשכנזי עולים חדשים וסיבכו אותם בסיפור של דוד מורוזוב
 
עשו הרבה ילדים וקיבלו שידוכים טובים ומתהלכים נפוחים כמו תרנגול הודו
 
למעלה