נס רפואי: הגאון ר` פנחס שרייבר התעו

נס רפואי: הגאון ר` פנחס שרייבר התעו

נס רפואי: הגאון ר` פנחס שרייבר התעורר כליותיו חזרו לתפקד ואין צורך בדאלזיה ואף מתקשר עם סובביואנא המשיכו להתפלל לרפואתו השלימה
 
למעלה