נסיעות חיילים

ידוע כיצד מחושב התשלום של משרד הביטחון עבור נסיעות החיילים, זכור לי שבעבר הסכום היה גלובלי, זה עדיין כך?
איפה ניתן לראות את סכומי התשלום בשנים האחרונות?
 
למעלה