נסיון ושאלה:

לפני השקיעה? אני מדבר על תענית אסתר

אני יודע שאפשר לאכול עד שעה מסויימת לפנות בוקר, אני רק לא יודע עד מתי. תודה
 
זה בתנאי שלפני שנרדמת התנת שתוכל לאכול

אם תקום לפני עלות השחר. ויבורך אישי שדאג שאתנה לפני שנרדמתי... קמתי ב-3 לפנות בוקר בגלל הילדים צמאאאאאאאה
 
למעלה