נמ, סתם שאלה שהטרידה את מנוחתי.

נמ, סתם שאלה שהטרידה את מנוחתי.

האם מר דוד זינגר, ראש מינהל הסטודנטים או משהו כזה,הוא ה-דוד זינגר מספרי הפיזיקה לתיכון או סתם מישהו עם שם דומה?
 
למעלה