נמאס, מרגיז vs "אוף"

נמאס, מרגיז vs "אוף"

נתקלתי בבחינה הפסיכומטרית באחת המילים (הראשונות בכותרת). (לא זוכר מה הופיע שם)
קודם כל, מה ההבדל ביניהם ומה הקשר ל"אוף".
האם אפשר להשתמש ב-2 המילים כאותה אנלוגיה.
(נראה לי: בחינת סתיו 2018)
שאלה שנייה: האם יכול להופיע סלנג (עגה) בבחינה. לדעתי, "אוף" היא סלנג. מה דעתכם?
 
תשובה (וגם לגבי החידוד)

המילה אוף בהחלט יכולה להופיע, כפי שאכן קרה בסתיו 2018 וקרה גם בעבר.
בשאלה המדוברת המילה אוף מופיעה באנלוגיה יחד עם המילים מורת רוח.
הקריאה "אוף!" מבטאת מורת רוח, כפי שהקריאה "הידד!" מבטאת שמחה.
לגבי החידוד:
המילים הללו אינן בעלות אותה משמעות. באופן כללי "נמאס" מבטאת עייפות, התשה, מאיסה. לעומת זאת, "מרגיז" מבטאת כעס ורוגז.
אולי ייתכן שבאנלוגיה מסוימת ניתן להשתמש בשתיהן, אך צריך לראות את השאלה המדויקת על מנת לקבוע. כרגע לא זכור לי מיקום ספציפי שהמילים מופיעות, אם תפנה אותי לשאלה שהייתה, אוכל לבדוק.
 
למעלה