ניתוח ספ500

nu11

New member
ניתוח ספ500

ניתוח ספ500 = לונג -

1. 2822.81 - הנקודה הגבוהה מכולן מומלצת לסטופ לוס " מהיר "

כמו כן -

כל עוד המדד - נמצא \ נסגר - מתחתיה המומנטום " המהיר " למעלה ניבלם

2. 2782.62

3. 2781.82

4. 2769.29

5. 2762.82 - הנקודה הנמוכה מכולן מומלצת לסטופ לוס " מהיר "

2762.82 - כל עוד המדד נסגר מעל = לונג -

כמו כן -

2762.82 - אם היא מחזיקה מעמד עפ שער סגירה גם מחר יש אפשרות

ש - ספ500 - עובר לדישדוש \ תנועה רוחבית - לפרק זמן מסוים .
 
למעלה