ניתוח להשתלת אוזניים

הדרואיד

New member
ניתוח להשתלת אוזניים

אחת מגיעה לקנגולוג דר' היא אומרת יש לי בעיה עם הונגינה יש לי שפתיים גדולות ואני רוצה לקצר אותם. אין בעייה אומר הדר' מיד ניגש למלאכה. כן אומרת הפציינתית רק בקשה קטנה שזה ישאר ביני לבינך, ברור אומר הדר' זהו סוד רפואי ואיש לא ידע על כך. לאחר הניתוח מתעוררת האישה ורואה שלושה שושנים על המיטה מה זה שואלת את הדר' הרי הבטחת לי שזה רק ביני לבינך. כך גם קיימתי אז למה שלושה שושנים? שושנה אחת ממני אומר הדר' שושנה האחרת מהאחות שכל-כך התלהבה שגם היא החליטה לעשות ניתוח כזה. וממי השושנה השלישית שואלת האישה, בסקרנות כעוסה, הו השושנה הזאת שלחה לך גב' X ממחלקת פלסטיקה על האוזניים החדשות שהישתלנו לה.
 
למעלה