נישואים שניים

מצב
הנושא נעול.
נישואים שניים

נישואים שניים
אני אלמנה ואמא לילד ומקבלת נקודות זיכוי נוספות מתוקף היותי אם חד הורית האם שאתחתן שוב אאבד אם נקודות הזיכוי מיד בתחילת הנישואים או רק בתחילת שנת המס הבאה? האם כדאי לדחות את מועד הנישואים לתחילת שנת המס בגלל זה?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה