ניצחון שילישי לאינאוס

elsanto

Member
אמסטל גולד קוויאטובסקי , סרגו היגיטה בקטלוניה , דני מרטינז באיטצולה .
והקבוצה המוספדת חוזרת לחיים .
 
למעלה