ניצול ימי חופשה

מצב
הנושא נעול.
ניצול ימי חופשה

ניצול ימי חופשה
שלום! אני עובדת במשרד רואה חשבון כבר תשע וחצי שנים והצטברו לי ימי חופשה שלא ניצלתי. עד כמה ימי חופשה אפשר לצבור כדי לא לאבד את הזכויות שלי של הימי חופשה? האם יש חוק של התיישנות זכאות לחופשה שהמעביד כבר לא צריך לשלם עליהם מכייון שלא ניצלתי אותם, והאם המעביד יכולה להכריח אותי לצאת יומים כל חודש לחופש כדי שאני ינצל את ימי החופש שלא ניצתלי? אשמח לקבל תשובה במהרה. בתודה אביטל
 
חופשה

ניצול ימי חופשה
שלום! אני עובדת במשרד רואה חשבון כבר תשע וחצי שנים והצטברו לי ימי חופשה שלא ניצלתי. עד כמה ימי חופשה אפשר לצבור כדי לא לאבד את הזכויות שלי של הימי חופשה? האם יש חוק של התיישנות זכאות לחופשה שהמעביד כבר לא צריך לשלם עליהם מכייון שלא ניצלתי אותם, והאם המעביד יכולה להכריח אותי לצאת יומים כל חודש לחופש כדי שאני ינצל את ימי החופש שלא ניצתלי? אשמח לקבל תשובה במהרה. בתודה אביטל
חופשה
1. המעסיק רשאי לקבוע את מועד החופשה. זו הזכות שלו ולא של העובד. לכן המעסיק בהחלט יכול להודיע לך מתי את בחופש. 2. המחוקק אסר על צבירת חופשה אולם מתיר לעובד בהסכמת המעביד לקחת רק שבעה ימי חופשה לפחות בשנה ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות. ישנם מקומות עבודה שמאפשרים צבירה גדולה יותר מזו המתאפשרת עפ"י החוק. 3. התיישנות על ימי חופשה, הינה 3 שנים. מצרפת לך קישור עם הסבר מפורט על עניין ימי החופשה.
 
הערה שלי...

חופשה
1. המעסיק רשאי לקבוע את מועד החופשה. זו הזכות שלו ולא של העובד. לכן המעסיק בהחלט יכול להודיע לך מתי את בחופש. 2. המחוקק אסר על צבירת חופשה אולם מתיר לעובד בהסכמת המעביד לקחת רק שבעה ימי חופשה לפחות בשנה ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות. ישנם מקומות עבודה שמאפשרים צבירה גדולה יותר מזו המתאפשרת עפ"י החוק. 3. התיישנות על ימי חופשה, הינה 3 שנים. מצרפת לך קישור עם הסבר מפורט על עניין ימי החופשה.
הערה שלי...
בגלל שהזכות לקבוע את החופשה היא של המעביד, אז גם אם העובד צבר יותר ימי חופשה ממה שהחוק מתיר לצבור, זה לא פוגע בזכותו לקבל את החופשה (אלא אם המעביד ביקש ממנו לצאת לחופשה והעובד לא הסכים). האחריות להוצאת העובד לחופשה ולאי-צבירת ימי חופשה מעבר למה שהחוק מתיר, מוטל על המעביד.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה