ניכוי דמי ביטוח לאומי מתשלום לעצמאי

shaio

New member
ניכוי דמי ביטוח לאומי מתשלום לעצמאי

האם נכון שמי שמשלם לעצמאי על בסיס קבוע חייב לנכות מהתשלום דמי ביטוח לאומי? אם כן, איפה זה כתוב?
 
למיטב ידיעתי עצמאי מנהל את עינינו בעצמו

ולתשובה מוסמכת יותר פנה לרו"ח שלך או ליועץ מס.ראה הגדרת עובד עצמאי : עובד עצמאי - חובת תשלום העובד העצמאי חייב לשלם בעצמו את דמי הביטוח בעבורו. בחוק. גובה התשלום מושפע מגילו של המבוטח העצמאי וכן מגובה הכנסותיו. העובד העצמאי עצמו חייב בתשלום דמי הביטוח שלו. את התשלום יש לשלם באמצעות פנקס לתשלום מקדמות, הנשלח לכתובתו של העובד העצמאי פעם בשנה. עובד עצמאי חייב לשלם מקדמת דמי ביטוח עד ל–15 בחודש (מדי חודש בחודשו) עבור החודש הקודם. לדוגמה: עד 15 באפריל יש לשלם את מקדמת דמי הביטוח עבור חודש מרץ. את מקדמת דמי הביטוח ניתן לשלם בכל אחד מסניפי הבנקים,
 

shaio

New member
תודה

הנהלת חשבונות כלשהי מסרה שמ-2003 קיים בתוקף כלל המחייב אותה לנכות דמי ביטוח מעוסק פטור. ייתכן שטעתה.
 
למעלה