נייעס:גודי ניר שלום אשתו של סילבן

נייעס:גודי ניר שלום אשתו של סילבן

נייעס:גודי ניר שלום אשתו של סילבן שלום :צריך לסקול כל רב שמשכנע לא לתרום איברים -הם רוצחים
 
למעלה