נזילה בחיבור שעון המים.. מי אחראי לתקן?

R 1 3

Well-known member
טפטוף קל מלפני השעון, מן הסתם לא על חשבוני
אבל האם נדרש ממני לתקן או ממי שאולי החליף שעון?
ניסיתי להדק בעצמי אבל החמיר אז סובבתי חזרה לטפטוף קליל.
 

TCH_ma

Active member
החוק....
"החוק מגדיר כי אחריות תאגיד המים היא על הצנרת העירונית הציבורית בלבד,
עד למד המים הראשי בכניסה לפתח הבניין שלכם
.

הצנרת הפרטית בדירה, בבית הפרטי או בבניין שלכם היא בבעלותכם ותאגיד המים
לא יכול לטפל בה, או לאתר בה נזילות ובעיות נוספות. "

עד כאן החוק אבל בכל הבתים התקנת מדי המים נעשית ע"י התאגיד המקומי
לכן לכאורה האחריות לטיב העבודה מוטלת עליהם אבל זה לא כך, למרות זאת
אם יש נזילה אפשר להודיע להם והם יעברו ויתקנו אותה בשניות (מנסיון).
 
למעלה