נותנים לך תיקח...

נותנים לך תיקח...

מרביצים לך תברח
 
למעלה