נושא לדיון: האם יש לאפשר לעובדי חברת החשמל

נושא לדיון: האם יש לאפשר לעובדי חברת החשמל

להתרבות
כבר כיום יש יותר מידי עובדים בחברה וכידוע הנפוטיזם שולט שם
לכן יש למנוע מהעובדים להתרבות כדי שלא יהיו נטל על החברה
ועל הצרכן
 
למעלה