נופר וגקי הם הישראלי המכוער בושה לנו ולחברה.

למעלה