נופלים בשדרות טילים-ושרון משחק בבצי

נופלים בשדרות טילים-ושרון משחק בבצי

משחק בבצים.. תרים מטוסים ותתחיל לשמיד כל מה שזז בעזה כל מה שזז..
 
למעלה