נועץ הודעה לתרומה...

נועץ הודעה לתרומה...

ותודה מראש לכל מי שיכולה לעזור להתנדב ולתרום למח' חשובה זו בבית החולים. אחלמה מהירה לכל החולים. בברכה.
 
למעלה