נוגדני פעילות יתר

נוגדני פעילות יתר

ממש ברגעים אלו הרופאה האינדוקרינולוגית שלי התקשרה ואמרה לי שתוצאות בדיקות הנוגדנים לפעילות יתר של בלוטת התריס גבוהות, כלומר יש סכנה שהעובר יוולד עם פעילות יתר. האם ניתן לבדוק זאת במי שפיר? טל
 
למעלה