נהיגה: בהיבטים חברתיים ובטיחותיים

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
נהיגה: בהיבטים חברתיים ובטיחותיים

נהיגה: בהיבטים חברתיים ובטיחותיים
ערב העיון השנתי לזכר מיכל זילכה ז"ל בנושא: נהיגה: בהיבטים חברתיים ובטיחותיים יום שלישי 24 בדצמבר 2002, בשעה 16:15, אולם 101, בניין נפתלי, אונברסיטת ת"א, רמת אביב, כניסה ברגל דרך שער יוסף קריס (5).
השפעת התשתית על הבטיחות בדרכים או האם הגורם האנושי תמיד אשם בתאונות?
סקירת היבטים בפעילות אגף התנועה של משטרת ישראל במסגרת המלחמה בתאונות הדרכים. הציבור מוזמן
 

Brendan

New member
הודעה מועדת הכלכלה

נהיגה: בהיבטים חברתיים ובטיחותיים
ערב העיון השנתי לזכר מיכל זילכה ז"ל בנושא: נהיגה: בהיבטים חברתיים ובטיחותיים יום שלישי 24 בדצמבר 2002, בשעה 16:15, אולם 101, בניין נפתלי, אונברסיטת ת"א, רמת אביב, כניסה ברגל דרך שער יוסף קריס (5).
השפעת התשתית על הבטיחות בדרכים או האם הגורם האנושי תמיד אשם בתאונות?
סקירת היבטים בפעילות אגף התנועה של משטרת ישראל במסגרת המלחמה בתאונות הדרכים. הציבור מוזמן
הודעה מועדת הכלכלה
ועדת הכלכלה אישרה את התיקון לחוק המפריד את הרכבת מרשות הנמלים והרכבות ומסדיר את הפיכתה לחברה ממשלתית. יו”ר הוועדה ח”כ אברהם פורז: ”לחברת הרכבת ניתנו סמכויות רבות בתחום פיתוח המקרקעין כדי שתוכל לצאת לדרך ולכן, מנעה הוועדה מהחשב הכללי באוצר ומסרה לרכבת את הסמכות להכריע לגבי פיתוח האזורים הסמוכים לרכבת”. ועדת הכלכלה החליטה היום לאשר את התיקון לחוק רשות הנמלים והרכבות ולהעלותו מחר למליאת הכנסת להצבעה בקריאות השניה והשלישית. בהתאם לתיקון לחוק שהציעה הממשלה, תופרד הרכבת מרשות הנמלים והרכבות ותהיה לחברה ממשלתית. לבקשת נציגי משרד האוצר החוק יכנס לתוקף 90 ימים מיום פרסומו ובלבד שעד ליום זה ייחתם הסכם קיבוצי בנוגע להעברתם של עובדים מרשות הנמלים והרכבות (רנ”ר) לחברת הרכבת. הוועדה, בהסכמת יו”ר ההסתדרות החדשה, ח”כ עמיר פרץ, והאוצר קיבלה את הצעתו של ח”כ פורז כי החוק כולו יבוטל באם לא ייחתם, תוך 6 חודשים, ההסכם הקיבוצי עם העובדים. ”איני מסכים כי במדינה מתוקנת ייחקק חוק שלא יכנס לתוקפו משך שנים רבות משום שהממשלה והעובדים לא יגיעו להסכמות” הסביר ח”כ פורז. ח”כ נעמי חזן ביקשה לאפשר את חתימת ההסכם הקיבוצי ללא מגבלת הזמן, ולכן יועלו למליאת הכנסת שתי גרסאות, על מנת שתכריע ביניהן. חברי הוועדה, בהתנגדות נחרצת של נציגי הממשלה, החליטו להעביר לרכבת את כל הזכויות בנכסי מקרקעין וכן לאפשר לרכבת לעשות בנכסי המקרקעין כל שימוש, לרבות העברת הזכות לאחר, ובלבד שהדבר דרוש לתפעול הרכבת או לפיתוחה. מר ניר גלעד, החשב הכללי באוצר הזהיר את הוועדה מיצירת כאוס כללי בענין המקרקעין. ”מאז קום המדינה הוקצו קרקעות ביעוד מסוים למספר רשויות סטטוטוריות, אך מאז נעשה בהן שימוש לא תקין ליעוד אחרים ולכן איננו מסוגלים לנהל את המקרקעין בצורה יעילה” אמר מר גלעד וביקש להעביר את כל הנכסים מרנ”ר למדינה והיא שתחליט על העברתם לרכבת, או לאחרים. חברי הכנסת התנגדו לעמדה זו. ”אתם מעונינים כי הרכבת תעסוק רק בתפעול, במנועים וקטרים ולא תוכל להתפתח בלי שנציגי הממשלה העמוסים בעבודה יפקחו על פיתוחה ומבלי שהחשב הכללי באוצר יכריע לגבי פיתוח האזורים בסמוך לרכבת” אמר ח”כ פורז והציע ”תנו לרכבת להמריא אף כי נוסעת על הקרקע, תנו לה לצאת לדרך”. נציגי האוצר ניסו לגייס את חברי הכנסת מיכאל קליינר ומיכאל נודלמן שיתמכו בעמדתם ואולם הם לא השתכנעו שלא לכבול את הרכבת בידי החשב הכללי באוצר אלא לאפשר שהעברת הנכסים תתבצע תוך שנה מכניסת החוק לתוקף, וכן כי שר האוצר יוכל לקבוע בהסכמת שר התחבורה, כי נכסים מסוימים שאינם מיועדים לרכבת לא יועברו אליה. הוועדה אישרה את גרסת ח”כ אברהם פורז ולפיה יועברו מרנ”ר לחברת הרכבת כל נכסי המטלטלין שמנהל חברת הרכבת יקבע כי דרוש לתפעולה ולפיתוחה. הוועדה קיבלה את גרסת משרד האוצר ולפיה רנ”ר לא תהיה זכאית לתמורה בעד הזכויות במקרקעין ובמטלטלין שיועברו לרכבת אלא אם כן תקבע הממשלה אחרת. © כל הזכויות שמורות, 2002, מדינת ישראל
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה