נגמרו כל הנושאים לפורומים...

Neora Barak

New member
מזל להבונת שלא הבנת

זאת תמונה מפיגוע מאוד מאוד לא סימפאטי !! דרך מאוד חולנית למשוך צומי !!
 
למעלה