נגישות בחנויות

נגישות בחנויות

בס"ד
האם הנגישות בחנויות הקטנות שאינן נצאות בתוך הקניונים, צריכה להשתפר, ואיך?
 
למעלה