מתנות והטבות, 1000 ש"ח להורה שמסכים לחסן את הילד, 300 ש"ח לשעה במקום 50 לאחות מחסנת

למעלה