מתי שיק נפדה לאחר הפקדתו בבנק?

ברילנית

New member
שיק מהווה התחייבות כספית לכל דבר ועניין, מושך השיק ( זה שנתן את השיק ) למעשה הוא מסמיך את הבנק לפעול כמיופה כוח שלו ולשלם בשמו את הסכום הנקוב בשיק לאוחז השיק ( מפקיד השיק).

אולם, השיק לא יכול למשוך את הכסף לאחר ההפקדה כי לבנק יש את האפשרות לבחון אותו ולהחזירו עד 3 ימי-עסקים, מהסיבה המתאימה המעידה על השיק/ החיוב כלא תקין.

כלומר, מחשבון נותן השיק ייצא הכסף עד תום יום העסקים של הפקדת השיק אך אוחז השיק לא יוכל למשוך את הכסף אלא לאחר בדיקת הבנק במשך 3 ימי עסקים.

למרות זאת, יש כמה עילות המאפשרות לבנק להחזיר שיק גם לאחר שעברו שלושה ימי עסקים:

  • כאשר השיק חשוד ש״הופקד למוטב שאינו נחזה לנפרע״. נניח שכתבתם שיק (למוטב בלבד) עבור אדם אחד, אך בפועל הוא הופקד בחשבונו של אדם אחר ממה שרשום בשיק, וזה נתגלה רק לאחר כחודש. במקרה כזה הבנק יכול להחזיר את השיק. מגבלת הזמן הוא 60 ימים
  • חיוב בסכום שגוי (מעל 1 ₪) נניח ששיק נכתב על סכום של 1,000 ₪, אך בפועל החשבון חוייב ב-100 ₪.
  • הפקדת שיק עתידי לפני מועד ההפקדה הנקוב בשיק - ניתן יהיה להחזיר את השיק מסיבת ״הופקד טרם זמנו״; לעומת זאת, שיק שעבר זמנו (הופקד לאחר 6 חודשים מיום שנכתב), לא יכול לחזור בדיעבד לאחר שלושת ימי-העסקים על תנאי, וכאן הסניף שלא בדק את השיק ואישר אותו, יאלץ לספוג את הנזק של סכום השיק.
טיפ: מרבית הבנקים מאשרים שיק גם לאחר 2 ימי עסקים במידה והופקד באופן דיגיטלי.
 
למעלה