מתי מכריזים על זוכה במבצע תפוז-קסטרו פה בפורום? 
למעלה