מתי מביאים איזה מנחם בן שיעמיד במקום את אלירז

אאא97

New member
מתי מביאים איזה מנחם בן שיעמיד במקום את אלירז

וגואל שחשים את עצמם המלכי הכיתה של הבית
 
למעלה