מתי ג'וג'ו מודיע על הריבית?

אני מקווה שאין לו משפחה

שיתאבד לבד, מה האישה והילדים עשו רע הרי הסוף שלו כתוב בראש חוצות, מתאבד שיעי, לפחות שלא ידרבן אחרים להתאבד כמוהו
 
מעופניק בקיצור

אני גדר...מה שאתה אומר שרוב רואי השחורות בשבוע האחרון לא קשורים למיקצוע
 
ננס בסוף זה יבוא להם

השאלה אם כשזה יבוא יצליחו להחזיר אפילו רבע מההפסדים מי שהתעקש להיות פוטים החודש גם ירידה של 1.5% שאם אתה שואל אותי בכל השלושה ימים שנישארו אין לה סיכוי להתרחש לא תעזור לו להחזיר הפסדים
 
למעלה