מתחילה מחר להריץ עניינים מקווה שה-3.5 חודשים

מתחילה מחר להריץ עניינים מקווה שה-3.5 חודשים

שנותרו לנו יספיקו לכל הדברים שצריך לעשות.

איזה מזל שאני בתוך המערכת ויש לי גם את מי להפעיל כויטמין P (לא הייתי עושה את זה אם היה לי מספיק זמן ומסתבר שאני על התוואי).
 
כן וגם לבית דין לענייני משפחה. מחר מתחילה

לברר כל מה שצריך כי אני צריכה להריץ שני הליכים במקביל.

נקווה שהזמן יספיק.
 
למעלה