מתחזה חדש

זמר?

|צפר‏דע| (מעניין איך זה לא נהיה איקון
)
 
החוק הוא

מותר לשאול כמה שאלות שרוצים,אבל אפשר לנחש מי המתחזה רק פעם אחת. אם טעית אתה יוצא מהמשחק
 
למעלה