מתווך כגורם יעיל לביצוע העסקה...

A tan1

New member
מתווך כגורם יעיל לביצוע העסקה...

בעיקרי חוק המתווכים הכולל הסברים מצויין בנוגע לשני מתווכים כר"מ: *** אם שני מתווכים מסרו לאותו לקוח את אותה הכתובת ונסגרה עסקה, זה שהיה "הגורם היעיל" בין השנים הוא שיזכה בדמי התיווך **** במידה ומי שהראה לי את הדירה ראשון הנו מתווך א' ובהמשך פניתי למתווך ב' שהפנה אותי לאותה הדירה והביא לביצוע העסקה, המשמעות היא כי מתווך ב' בלבד זכאי לדמי תיווך ? אני הבנתי עד כה כי אני עשוי להיות חייב בדמי תיווך לשני המתווכים כיוון שאני חתום על התחייבות אצל שניהם ? (בטופס הראשוני שעליו מתחתים המתווך בטרם מראה את הדירה), האם הבנתי נכון או שעפ"י חוק המתווכים כאמור רק מתווך ב' זכאי לכך..? תודה , מצ"ב הקישור לעיקרי החוק.. http://work-gsob.haifa.ac.il/shil2/jsp/general/Article.jsp?aid=233&cid=15
 
הבנת נכון ...

דברי ההסבר שבקישור שטחיים ואינם מבוססים על הפסיקה המעודכנת בנושא. הנושא שנוי במחלוקת ובתי המשפט פוסקים לגופו של עניין בכל מקרה ומקרה - לעיתים יפסקו שעליך לשלם למתווך א', לעיתים ל-ב' ולעיתים לשניהם.
 
למעלה