מתגבשת קבוצת לימוד ותמיכה

מתגבשת קבוצת לימוד ותמיכה

מתגבשת קבוצת לימוד ותמיכה למבוגרים עם ADHD/ADD יעדי הסדנא: שיפור מיומנויות ניהול זמן לימוד שיטות לתכנון וניהול משימות יומיומיות, לימודיות, ומקצועיות; בניית אסטרטגיות לשיפור והתמדת המיקוד והריכוז. בניית מסגרת עידוד ותמיכה. לפרטים
 
למעלה