משרה מלאה = 8 שעות ?

מצב
הנושא נעול.
זה משתנה - תלוי במספר ימי העבודה

משרה מלאה = 8 שעות ?
זה משתנה - תלוי במספר ימי העבודה
בשבוע ובשאלה האם חל עליך הסכם קיבוצי מיוחד. בכדי לקבוע מהי משרה מלאה - מה שקובע הוא לא יום העבודה אלא שבוע העבודה. שבוע עבודה במשרה מלאה הוא בן 43 שעות. יום עבודה של מי שעובד 5 ימים בשבוע לא יעלה על 8.6 שעות.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה