משפחות נפגעי נפש למפלגות: תמכו ברפו

משפחות נפגעי נפש למפלגות: תמכו ברפו

להמשך הכתבה: משפחות נפגעי נפש למפלגות: תמכו ברפורמה בפסיכיאטריה מאת חיים שדמי, ה"ארץ" "עוצמה - פורום משפחות נפגעי הנפש" פונה בימים אלה לראשי כל המפלגות בבקשה שייכללו במצען נושאי בריאות נפש, ובכללם תמיכה ברפורמה שתביא להעברת תחום הפסיכיאטריה לאחריות קופות החולים. הפורום אף ניסח הצעה להכללה במצע המצורפת לפנייה. לפנייה הצטרפו ארגונים חברתיים וארגוני חולים. כל הזכויות שמורות לעיתון ה"ארץ"
 
למעלה