משנה יומית יום ראשון

משנה יומית יום ראשון

בשעטו"מ מתחילים מסכת קידושין. מי ייתן ונזכה ליישם רק את מה שיש במסכת הזאת ולא את מה שבמסכת הקודמת (גיטין, למי ששכח...)
 
למעלה