משלוח ממ"נים

HUhybrid

New member
משלוח ממ"נים

האם חובה לשלוח אותם בדואר למנחה, או שאפשר גם בדרך אחרת? (אלקטרונית)
 

mikeyy

New member
כן, בעיקרון.

אם זה משהו דחוף - אפשר לנמק מדוע נשלח במייל [במידה ואין מערכת מטלות כמובן], ואין סיבה שהמטלה לא תיבדק.
 
רק לא לשכוח

לשלוח את הטופס המלווה בדואר. או למסור זאת בשיעור. חשוב מאוד. אחרת הציון עלול להתעכב במערכת.
 
חלק מהתשובות כאן מטעות

ככלל, ניתן לשלוח ממ"נים למנחים בדואר רגיל או באמצעות מערכת המטלות הממוחשבת. ישנם קורסים (מעטים) בהם מערכת המטלות הממוחשבת אינה פעילה עדיין, ובהם ניתן לשלוח ממ"נים רק באמצעות הדואר. אין לשלוח ממ"נים למנחה באימייל, אלא אם כן הוא אישר זאת במפורש. יחד עם זאת, הרבה מנחים מאפשרים הסדרים להגשה בלתי-אמצעית, כמו ישירות במפגשים או כדומה. תמיד יש לבדוק ספציפית עם המנחה לפני ההגשה.
 
למעלה