משכנתא לאזרח זר - אפשרי?

stkachov

New member
משכנתא לאזרח זר - אפשרי?

המצב הוא כזה: בני זוג נשואים, הגבר הוא אזרח ישראל, האישה אינה אזרחית אך במעמד תושב ארעי. האם בני הזוג יכולים לקחת משכנתא? האם יש הגבלות מסוימות במקרה כזה? בני הזוג רשומים כנשואים בישראל, כלומר משרד הפנים מכיר בנישואין.


תודה
 

ישהו

New member
זאת ההגדרה

"אזרח ישראלי" – כל אחד מאלה:
(1) מי שרשום במרשם האוכלוסין בישראל או חייב להירשם בו;
(1א) יחיד שהוא תושב ישראל;

גם תושב חו"ל זכאי למשכנתא עד 50% מערך הדירה ככה שזה המינימום מבחינתה ואתה לפי מצבך דירה ראשונה 75% שיפור דיור 70% דירה נוספת 50%

כלומר יעשו שיקלול ביניכם.
 

ישהו

New member
חוק

הוראות בנק ישראל

"אזרח ישראלי" כהגדרתו בסעיף 16 א(א) לחוק מיסוי מקרקעין, בפסקאות
1) עד ( 1ב). מינוחים הכלולים בהגדרה כאמור יפורשו )
בהתאם להגדרתם בסעיף 16 א(א) הנ"ל;

ואני הבאתי לך את ההגדרות מתוך אותו חוק
 

stkachov

New member
תודה

אז לפי ההגדרה האישה נחשבת לאזרח ישראל?
&nbsp
היא גם רשומה במרשם האוכלוסין, וגם תושבת(אמנם ארעית אך תושבת).
 
למעלה