משיח עכשיו?!

סורי התוכן התפקשש הנה הוא

בזמן האחרון זה נהיה באופנה, מקובל פלוני אמר שהמשיח יגיע מחר והשני אמר שהוא כבר פה וכו וכו. והציבור אוהב את זה הנה הגאולה מגיעה המשיח בפתח.. אני רוצה להאיר נקודה מסויימת. האמוראים בגמרא שהיו ענקי עולם אמרו `ייתי ולא ליחזי` כלומר שהמשיח יבוא אבל לא בדור שלי.. משיח זה לא רק גאולה! לפני זה יהיו מלחמות עקובות מדם בין כל אומות העולם. חלק ניכר מעם ישראל ימות אז! תחית המתים? זה לא יקרה מיד! הדעה שהכי מפחיתה בעניין סוברת שזה יקרה 70 שנה לאחר שהמשיח יגיע! אז אנשים יקרים לפני שאתם קופצים וצועקים משיח משיח תדעו ותלמדו מזה משיח!
 
יש עוד אפשרות

יש את האפשרות שאמרת והיא נקראת ``בעיתה`` דהיינו שהמשיח יבוא בזמנו ויהיה הרבה צרות לפני שהוא יבוא אבל יש אפשרות של ``אחישנה`` דהיינו שהמשיח יגיע לפני הזמן שהשם קבע שהוא יבוא וזה יהיה אם עם ישראל יחזור בתשובה וזה לא יהיה עם צרות וכשאומרים שמחכים למשיח מיתכוונים לאופציה של אחישנה שזה יהיה בלי צרות וכל עם ישראל יחזור בתשובה
 
הצרות יהיו בכול אופן

כדי שמלכות המשיח תהיה שלמה הוא יצטרך להלחם. מה שאתה חילקת זה נכון אבל לא לגבי המלחמות
 
כולכם חיים בסרט תראו מה אנחנו תושבי אשקלון

שדרות נתיבות אשדוד חווים כל רגע ורגע עד עכשיו... לך תדע מה הארובקים מתחננים בשבילנו למשך הלילה בטח הפגזות בלי הפסקה.. אין המשיח כבר פה... ימות המשיח...
 
למעלה