משחק הקרדיטים בין `המודיע` ל`המבשר`

משחק הקרדיטים בין `המודיע` ל`המבשר`

המודיע: בסיכום בין ח"כ ליצמן עם סער הועבר תקציב הישיבות. המבשר: ח"כ פרוש בפגישת עבודה ראשון עם סער העביר את תקציב הישיבות.
 
למעלה