משחק הפנטזיה בחסות TRELOCK

משחק הפנטזיה בחסות TRELOCK

התוצאות המעודכנות אחרי הטור של בנלוקס. קבוצות שנשלחו אליי עם שינויים ביומיים האחרונים, עדיין לא הוקלדו, הם יוקלדו במהלך הימים הקרובים.
 
טבלת קבוצות

עודכנו כל שינויי ההרכבים של חלון העברות, תבדקו טוב שאין טעויות (בעיקר בקבוצת שבחרו בעבר את באסו, לנדיס ואולריך).
 
למעלה