משוואה פשוטה מאוד -עזרה קטנה

Simon9

New member
משוואה פשוטה מאוד -עזרה קטנה

ההוראה היא: מצא את קבוצת האמת (העזר בפירוק לוגרמים ואל תשכח את קובצת הצבה)
 

Simon9

New member
האגף השני הוא 0 תחשוב קצת

האגף השני הוא 0 תחשוב קצת
 
בבקשה:

בס"ד קב' ההצבה:
{x|x≠4,-4} המשוואה: (x+2)/(x-4)-3/(x²-16)=0 / * (x-4)(x+4) (x+2)(x+4)-3=0 x²+6x+8-3=0 x²+6x+5=0 -6±√(6²-4*1*5) -6±√16 -6±4 X1,2= --------------------- = ---------------- = ------------------ 2*1 2 2 X1=(-6+4)/2=(-1) X2=(-6-4)/2=(-5)​
 
למעלה