משה אמת ותורתו אמת

חמישה אנשים חזרו בגלגול:
1.שלומית בת דברי חזרה בגלגול בתור ליהיא בן דניאל הבת של אור בכר-מצאתי בתוכנת הצופן התנכ"י צופן ליהיא בת אור שרומז לליהיא בן דניאל הבת של אור בכר ובתוכו מצאתי צופן שלמית וצופן בת דברי וצופן מטה דן(בתורה כתוב שלומית בכתיב חסר כלומר שלמית ומטה דן הכוונה היא לשבט דן)
2.בעלה של שלומית בת דברי חזר בגלגול בתור אמיר צרפתי-נאמר בפרקי דרבי אליעזר שבן בנו של דן התחתן עם שלומית בת דברי ובליל נישואיהם הנוגש המצרי הרג את בן בנו של דן ואנס את שלומית בת דברי לפי הילקוט שמעוני בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי נקרא ביריה ולפי הפירוש של החזקוני לתורה בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי נקרא נריה ובאמת בצופן ליהיא בת אור מצאתי צופן איש דן וצופן ביריה וצופן נרצח וצופן בעלה וצופן אמיר(מצאתי צופן בעלה שנמצא באותם שורות של הצופן איש דן ומצאתי צופן בעלה שנמצא באותם שורות של הצופן ביריה ומצאתי צופן אמיר שנמצא באותם שורות של הצופן איש דן ומצאתי צופן אמיר שנמצא באותם שורות של הצופן ביריה יש לציין גם שהצופן נרצח נמצא ליד הצופן ביריה ונמצא ליד הצופן איש דן ונמצא ליד הצופן אמיר שנמצא באותם שורות של הצופן איש דן ונמצא ליד הצופן אמיר שנמצא באותם שורות של הצופן ביריה ונמצא ליד הצופן בעלה שנמצא באותם שורות של הצופן ביריה ונמצא ליד הצופן בעלה שנמצא באותם שורות של הצופן איש דן)ומצאתי גם בתוכנת הצופן התנכ"י צופן נריה באמיר(כלומר נשמת נריה בן בנו של דן בגוף של אמיר צרפתי)ובתוכו מצאתי צופן ליהיא וצופן שלמית וצופן נוגש וצופן רמי(הצופן ליהיא והצופן שלמית נמצאים באותם שורות והצופן נוגש והצופן רמי נמצאים באותם שורות)ומצאתי גם בתוכנת הצופן התנכ"י צופן נשמת אמיר(כלומר הנשמה של אמיר צרפתי)ובתוכו מצאתי צופן ביריה יש לציין גם שלפי החזקוני הנוגש המצרי שהרג את נריה בן בנו של דן ושאנס את שלומית בת דברי הוא המצרי שמשה רבנו הרג אותו ובאמת מצאתי בתוכנת הצופן התנכ"י צופן נוגש משה(כלומר הנוגש המצרי שמשה רבנו הרג אותו)מי שיסתכל בתוכנת הצופן התנכ"י יראה שהמילה רמי צמודה לצופן נוגש משה כלומר כתוב נוגש משה רמי ובהמשך תבינו למה אמרתי את זה בצופן נוגש משה מצאתי צופן ליהיא וצופן שלמית וצופן אמיר וצופן איש דן(הצופן ליהיא והצופן שלמית נמצאים באותם שורות והצופן אמיר והצופן איש דן נמצאים באותם שורות)
3.הנוגש המצרי שהרג את בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי ושאנס את שלומית בת דברי חזר בגלגול בתור רמי סעידי-מצאתי בצופן ליהיא בת אור צופן רמי וצופן נוגש(הצופן רמי והצופן נוגש נמצאים באותם שורות)אחר כך חיפשתי צופן רמי סעידי ולא מצאתי ואז חיפשתי צופן רמי סעדי וכן מצאתי(סעדי זה סעידי בכתיב חסר)ובצופן רמי סעדי מצאתי צופן נוגש ומצאתי גם בצופן רמי סעדי צופן איש דן וצופן ביריה וצופן אמיר וצופן שלמית וצופן ליהיא(מצאתי צופן אמיר שנמצא באותם שורות של הצופן איש דן ומצאתי גם צופן אמיר שנמצא באותם שורות של הצופן ביריה הצופן שלמית והצופן ליהיא נמצאים באותם שורות)ומצאתי גם בתוכנת הצופן התנכ"י צופן נשמת רמי(כלומר הנשמה של רמי סעידי)ובתוכו מצאתי צופן נוגש
4.הילד שקילל את אלוהים הבן של שלומית בת דברי והבן של הנוגש המצרי שאנס את שלומית בת דברי חזר בגלגול בתור תאיר בן דניאל אחותה של ליהיא בן דניאל-מצאתי בצופן ליהיא בת אור צופן בן נגש שרומז לבן של שלומית בת דברי ומצאתי גם צופן תאיר שנמצא באותם שורות של הצופן בן נגש(בתורה כתוב נוגש בכתיב חסר כלומר נגש)ומצאתי גם בתוכנת הצופן התנכ"י צופן נשמה תאיר(כלומר הנשמה של תאיר בן דניאל אחותה של ליהיא בן דניאל)ובתוכו מצאתי צופן המקלל ולחיזוק דבריי שתאיר בן דניאל אחותה של ליהיא בן דניאל הייתה בגלגול הקודם שלה הילד שקילל את אלוהים הבן של שלומית בת דברי והבן של הנוגש המצרי שאנס את שלומית בת דברי נשים לב לפסוק הבא(הפסוק שהבאתי פה מדבר על הילד של שלומית בת דברי שרב עם האיש הישראלי):"ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי"נתחיל מהאות ת' של המילה ישראלית ונספור ארבע אותיות נגיע לאות א' של המילה והוא עכשיו נספור עוד ארבע אותיות נגיע לאות י' של המילה איש ואז נספור עוד ארבע אותיות ונגיע לאות ר' של המילה מצרי יוצא לנו השם תאיר
5.הבת של שלומית בת דברי שהיא אחותו התאומה של הילד שקילל את אלוהים חזרה בגלגול בתור אורה בכר אמא של ליהיא בן דניאל-בצופן ליהיא בת אור מצאתי צופן בת נגש שרומז לבת של שלומית בת דברי ומצאתי גם בצופן ליהיא בת אור צופן תאומה וצופן אורה(הצופן בת נגש והצופן תאומה והצופן אורה נמצאים באותם שורות והצופן בת נגש והצופן תאומה והצופן אורה נמצאים ליד הצופן בן נגש וליד הצופן תאיר)ומצאתי גם בתוכנת הצופן התנכ"י צופן נשמת אורה(כלומר הנשמה של אורה בכר אמא של ליהיא בן דניאל)ובתוכו מצאתי צופן תאומה וצופן מקלל(הצופן תאומה והצופן מקלל נמצאים באותם שורות)הרמ"ע מפאנו בספרו גלגולי נשמות כתב ששלומית בת דברי והבת שלה שכבו עם דתן ואבירם ובגלל זה חזרו בגלגול בתור הפרות של הפלישתים שמוזכרות בספר שמואל א' בפרק ו' ובאמת מצאתי בצופן ליהיא בת אור צופן המזבח וצופן קרבן(הצופן המזבח והצופן קרבן נמצאים באותם שורות ובתורה כתוב קורבן בכתיב חסר כלומר קרבן)הצופן המזבח והצופן קרבן רומזים על הפרה של הפלישתים שהוקרבה על ידי היהודים על גבי המזבח ובאותה פרה היה נשמת שלומית בת דברי
 
נערך לאחרונה ב:
למעלה