משהו יכול לתת לי הסבר אמיתי מדעי בלי לחרטט

marabo

Well-known member
למה הfed חושש לאשר את החיסון השלישי למי שפחות מ 65 ובנט לא חושש.
 
נערך לאחרונה ב:

גוטרמן7

Well-known member
למה הfed חושש לאשר את החיסון השלישי למי שפחות מ 65 ובנט לא חושש.
שאין הם חוששין כי לא צריכים שאצלם החיסון השני עוד טרי
למה הדבר דומה? לעלגון שסוס לו צעיר ואומרין לו שיפול סוסו בקרוב למשכב . אמר להם, שטרי וצעיר הוא ולא אשחרר עכשיו רתמותיו
אז צא ולמד
 

קצה11

Well-known member
שאין הם חוששין כי לא צריכים שאצלם החיסון השני עוד טרי
למה הדבר דומה? לעלגון שסוס לו צעיר ואומרין לו שיפול סוסו בקרוב למשכב . אמר להם, שטרי וצעיר הוא ולא אשחרר עכשיו רתמותיו
אז צא ולמד
כמו שהמוח שלך עובד והשטויות שאתה כותב זה נראה אלצהיימר למתקדמים צא ולמד שגם אתה עשוי ליפול למשכב
 

marabo

Well-known member
שאין הם חוששין כי לא צריכים שאצלם החיסון השני עוד טרי

למה הדבר דומה? לעלגון שסוס לו צעיר ואומרין לו שיפול סוסו בקרוב למשכב . אמר להם, שטרי וצעיר הוא ולא אשחרר עכשיו רתמותיו

אז צא ולמד
ממה נפשך, אם תוקפו של השני פעיל בשביל מה בכלל הם היו צריכים לאשר את השלישי לכל גיל שהוא.
ואם תוקפו של השני לא פעיל מדוע הם החליטו לאשר רק לבני 65 ומעלה ואילו דר בנט החליט לכל הגילאים?
שבקשתיו במחילה, לא לחרטט חירטוטין אלא תשובה מדעית.
 
נערך לאחרונה ב:

גוטרמן7

Well-known member
ממה נפשך, אם תוקפו של השני פעיל בשביל מה בכלל הם היו צריכים לאשר את השלישי לכל גיל שהוא.
ואם תוקפו של השני לא פעיל מודע הם החליטו לאשר רק לבני 65 ומעלה ואילו דר בנט החליט לכל הגילאים?
שבקשתיו במחילה, לא לחרטט חירטוטין אלא תשובה מדעית.
שבנט רופאים שמאלנים יהודים לו ולא רופאי הגויים וככה הם אומרים והוא מכבדם
וראוי שכבודו ילך בעצת רופאים יהודים אף ששמאלנים הם ולא לגויים שהרי יהודי הוא שנאמר
עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב
 

marabo

Well-known member
שבנט רופאים שמאלנים יהודים לו ולא רופאי הגויים וככה הם אומרים והוא מכבדם
וראוי שכבודו ילך בעצת רופאים יהודים אף ששמאלנים הם ולא לגויים שהרי יהודי הוא שנאמר
עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב
שמאלני יהודי זה אוקסימורון.
ששמאלני אינו יהודי ויהודי אינו שמאלני.
ומזכיר אני לכבודו שכבר עסקנו בסוגיה זו בעבר ונפסק להלכה ששמאלני אף על פי שגנטית יהודי הוא הרי הוא כמומר המשומד ואין הוא יכול לבוא בקהל ישראל עד שיעשה תשובה.
 

גוטרמן7

Well-known member
שמאלני יהודי זה אוקסימורון.
ששמאלני אינו יהודי ויהודי אינו שמאלני.
ומזכיר אני לכבודו שכבר עסקנו בסוגיה זו בעבר ונפסק להלכה ששמאלני אף על פי שגנטית יהודי הוא הרי הוא כמומר המשומד ואין הוא יכול לבוא בקהל ישראל עד שיעשה תשובה.
וכי ימני הוא זה המנענע את עכוזו בבתי המדרש ומלטף את אברי שכנו? שמצינו "רבנים" במסתורין ירחם השם המכנים עצמם יהודים ועושין פיגולין שכאלה
 

קצה11

Well-known member
למה הfed חושש לאשר את החיסון השלישי למי שפחות מ 65 ובנט לא חושש.
לי אין תשובה איך המוח שלו עובד אולי הוא הפך לאנטישמי בהשפעת הסביבה שמקיפה אותו (מרצ עבודה לפיד)
אני רק מקפיץ את השאלה
יענו החכמים...
 

marabo

Well-known member
לי אין תשובה איך המוח שלו עובד אולי הוא הפך לאנטישמי בהשפעת הסביבה שמקיפה אותו (מרצ עבודה לפיד)

אני רק מקפיץ את השאלה

יענו החכמים...
בינתים נתקלנו רק בנסיונות של שמאלנים להטריל את הדיון, אסור לתת לשאלה לשקוע, יש להציף אותה שוב ושוב.
 
נערך לאחרונה ב:

Permafrost

Active member
למה הfed חושש לאשר את החיסון השלישי למי שפחות מ 65 ובנט לא חושש.
...ואם יפנו אותך אל הסבר מדעי - כלום תבין אותו?

מי שמתנדנד על עמוד (סטנדר) כל היום, כל יום (להוציא זמן השוטטות באינטרנט) ועוסק בדינה של ביצה ש(לא) נולדה בערב-חג, או מנסה לעייל פילא בקופא דמחטא - כלום יבין?
 

marabo

Well-known member
...ואם יפנו אותך אל הסבר מדעי - כלום תבין אותו?

מי שמתנדנד על עמוד (סטנדר) כל היום, כל יום (להוציא זמן השוטטות באינטרנט) ועוסק בדינה של ביצה ש(לא) נולדה בערב-חג, או מנסה לעייל פילא בקופא דמחטא - כלום יבין?​
בקשתי תשובה מדעית סדורה ולא חירטוטי חירטוטים.
אני מבין שלך אין!
אז הלאה, הבא בתור, מי מוכן להביא לנו את התשובה?
 

marabo

Well-known member
כרגיל, תגובה לא ענינית כאשר אפסו מיליך וטיעוניך...:-D
פרקטיקה שמאלנית מקובלת, כאשר אין תשובות נוקטים באחת משתי האפשרויות כדי להטריל ולטשטש את חוסר היכולת האינטלקטואלית לתת תשובה:
1. יורדים על שואל השאלה אישית, להקניט אותו, כדי לסחוף לשם את השואל ולהטריל את הדיון.
2. מתחילים לכתוב שטויות ולנסות לסחוף אליהן את השואל כדי להביא להטרלת הדיון.
מבחנתי, ככל שתשובתך כעת תהיה אחת מהשתיים הנ"ל הדיון איתך בנושא הזה מבחינתי הסתיים.
 
נערך לאחרונה ב:

Permafrost

Active member
פרקטיקה שמאלנית מקובלת, כאשר אין תשובות נוקטים באחת משתי האפשרויות כדי להטריל ולטשטש את חוסר היכולת האינטלקטואלית לתת תשובה:
1. יורדים על שואל השאלה אישית, להקניט אותו, כדי לסחוף לשם את השואל ולהטריל את הדיון.
2. מתחילים לכתוב שטויות ולנסות לסחוף אליהן את השואל כדי להביא להטרלת הדיון.
מבחנתי, ככל שתשובתך כעת תהיה אחת מהשתיים הנ"ל הדיון איתך בנושא הזה מבחינתי הסתיים.
מילא דיון זה, אולם אתה מתחמק בלא הרף מהמצאת ראיה לכאורה כלשהי לקיום אלהיך גם מחוץ לתחום אשר בין שתי אזניך.
האם נזכה לראות שנוי בענין זה?
 

גוטרמן7

Well-known member
מילא דיון זה, אולם אתה מתחמק בלא הרף מהמצאת ראיה לכאורה כלשהי לקיום אלהיך גם מחוץ לתחום אשר בין שתי אזניך.
האם נזכה לראות שנוי בענין זה?
:D המצאות של קשישים קדומים טרחנים שרצו להעביר את הזמן והתלבשו על ימנים בורים חשוכים
 

קצה11

Well-known member
...ואם יפנו אותך אל הסבר מדעי - כלום תבין אותו?

מי שמתנדנד על עמוד (סטנדר) כל היום, כל יום (להוציא זמן השוטטות באינטרנט) ועוסק בדינה של ביצה ש(לא) נולדה בערב-חג, או מנסה לעייל פילא בקופא דמחטא - כלום יבין?
אין ספק שאתה רומאי
היוונים שאלו שאלות מדעיות גם ברמה הפילוסופית אם לא היה בהם תוחלת מבחינה כלכלית או מעשית לחיי היום יום
הרומאים התנגדו ,אצלם מה שחשוב זב כאן ועכשיו. המדע ישמש רק לקידום הכלכלה.
הרומאים גנבו את המדע מיוון וסרסו את הרוח שלו
זה בדיוק מה עשה השמאל או לכל הפחות ניסה . ניסה לגנוב את היהדות ולסרס אותה מתוכן
לא הצלחתם לא תצליחו בדיוק כמו כפי שלא הצליחו המן ואנטיוכוס
ארץ ישראל בלי בתי מדרש, תלמודי תורה, בתי כנסת ותינוקות של בית רבן היא ארץ שוממה

 

גוטרמן7

Well-known member
אין ספק שאתה רומאי
היוונים שאלו שאלות מדעיות גם ברמה הפילוסופית אם לא היה בהם תוחלת מבחינה כלכלית או מעשית לחיי היום יום
הרומאים התנגדו ,אצלם מה שחשוב זב כאן ועכשיו. המדע ישמש רק לקידום הכלכלה.
הרומאים גנבו את המדע מיוון וסרסו את הרוח שלו
זה בדיוק מה עשה השמאל או לכל הפחות ניסה . ניסה לגנוב את היהדות ולסרס אותה מתוכן
לא הצלחתם לא תצליחו בדיוק כמו כפי שלא הצליחו המן ואנטיוכוס
ארץ ישראל בלי בתי מדרש, תלמודי תורה, בתי כנסת ותינוקות של בית רבן היא ארץ שוממה

נו ברור הרי אינך מחלל שבת ודתי אתה :D
 

ai27

Well-known member
למה הfed חושש לאשר את החיסון השלישי למי שפחות מ 65 ובנט לא חושש.
הFDA מורכב מטובי המומחים לרפואה בעולם כולו,
הם פועלים לפי סטנדרטים גבוהים של הוכחת איכות ויעילות,
ולגבי חיסון קורונה רגיל כבוסטר, לא הציגו באופן מובהק שהחיסון השלישי לצעירים תורם להם יותר מאשר מזיק.

הליצן והקוף שלו לא מבינים ברפואה.
הם רק מבינים בהפצת פרופגנדה והסתה,
אז זה מה שהם עושים.
 
למעלה