משהו יודע על מה רבו סער ואילה הוא עצבני לאלה

למעלה