משהו חביב מתוך

משהו חביב מתוך

התרגום של ביאליק לדון קישוט (הדפסה עשירית, תשכ"ד). "קיבלתי עלי ואקיֶימה" אמר סנשו "וִיהִי אדוני בטוח, כי אהיה נזהר מאד מעבֹר על מצוָתך, כאשר אני נזהר ממלאכה ביום השבת".
 
למעלה