משבר מוקדש......

משבר מוקדש......

כאדמה החרבה הפרוצה כנחרשת, פיתחי שבילים המסתרגים עד אין קץ... כאדמה החרבה אשר למים מייחלת, נפשי מוטלה, ובה חץ... דרכים לא דרכים ושבילים כמו נימחקו שומע רק את קצב הלב המתגבר
 
למעלה