משא ומתן

ice prince

New member
משא ומתן

הוא אומר אני רוצה לנצח מלחמות. היא משיבה אולי תפסיד את ההזדמנות לחיות. הוא עונה אין אני יכול למות. היא טוענת ,אני מאמינה,אבל גם מחשבות עמוק נקברות. הוא אומר אשה אני רוצה. היא טוענת אבל יש לך אותי. הוא ביאוש משיב לא יתכן הרי את בשר מבשרי. היא אומרת תקבל אותך כמו שאני. הוא כועס ומטיח אז נגזר עליי להיות לבדי. היא ברוגע אומרת ,כן,עד שתלמד לקבל אותי כמו שאני.
 
למעלה