מרן הגר``ע יוסף שליט``א: על תושבי >>

מרן הגר``ע יוסף שליט``א: על תושבי >>

ירושלים בכל שכונה ושכונה לצאת ולקבל את השבת ברחובה של עיר . תושבי אזור בר אילן יקבלו את השבת בעצרת המרכזית ברחוב ושאר תושבי השכונות יתכנסו בשכונותיהם.
 
למעלה